Senin, 19 Juli 2010

wongdesa

Rustamadji :

LAYANG KANGGO MAS RATNO

dumeling ing telenging kuping

pituturmu kang sumendhe wahyu

nulad lekasing para guru kang wus makahyangan :

ing antarane telung puluh enem

jurus pira kang kawitan ana ?

tansah kepatri ing telenging ati

apa kang diayati eyang Suradiwirya ing nguni

temah kuwawa mbabar jurus siji, kinarya napaki bumi, nyebar basuki.

Mung pangestu lan pandongamu muga nyartani laku kang lagi tak wiwiti.

Kedunggalar, 2009

LAYANG KANGGO AC NAJAMUDIN

Ana manuk mabur dhuwur

ngungkuli langit

kekalangan ngiteri kiblat papat nginceng-nginceng wewadine jagat

wusing kemput ngulandara

alon tumiyup ing pangkon

nyungging lelabuhan kang bakal linakon.

Kedunggalar, 2009

Tidak ada komentar:

Posting Komentar