Rabu, 21 Juli 2010

Arum Bekti Pertiwi- Lintang Putri sayekti

Putune mBah Binem sing ayu-ayu. Muga-muga besok dadi wong sing migunani tumrap bang
sa lan negarane. Amiin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar